“Binele este precum taina răsfrântă din potirul fotonului: lumină dincolo de lumină”.